S I C A

Loading

Past Secretries

Presidents Tenure
Mrs. Lakshmi Gopalakrishnan 2020 - 22
Mr. S. Shankaran 2018 - 20
Mr. S. Ranganathan (Kannappan) 2016 - 18
Mr. S. Shankaran 2014 - 16
Mrs. Padmini Khajanchi 2012 - 14
Mr. S. Ranganathan (Kannappan) 2010 - 12
Mr. S.R. Venkatesh 2008 - 10
Mr. S.N. Anant 2004 - 08
Mr. R. Sunder 2002-04
Mr. K. Srinivasan 2000-02
Mr. S.R. Venkatesh 1998-00
Mr. S.M. Ranganath 1996-98
Mr. S.N. Anant 1994-96
Mr. N. Parthasarathy 1992-94
Mr. S. Rengarajan 1991-92
Mr. V.S. Jamboonathan 1990-91
Mr. S.R. Venkatesh 1989-90
Mr. P.S. Balasubramaniyan 1988-89
Mr. R. Sunder 1987-88
Mr. P.S. Balasubramaniyan 1986-87
Mr. P. Babuji 1985-86
Mr. P.S. Balasubramaniyan 1983-85
Mr. R. Subramaniyam 1981-83
Mr. V. Sridharan 1980-81
Mr. T.S. Raman 1978-80
Mr. S.S. Mani 1976-78
Mr. P.S. Balasubramaniyan 1974-75
Mr. C.K. Narayana Swamy 1957-58
Mr. S.S. Mani 1972-74
Mr. S. Ramanujam 1971-72
Mr. R. Subramaniyam 1969-71
Mr. V.S. Mani (ACC) 1965-69
Mr. S. Narayana Swamy 1963-65
Mr. S. Krishna Swamy 1962-63
Mr. Narayana Swamy 1961-62
Mr. S. Narayana Iyer 1960-61
Mr. O.M. Chellappa 1959-60
Mr. A.S.I.K. Sharma 1958-59
Mr. C.K. Narayana Swamy 1957-58
Mr. S. Krishnamurthy 1956-57